PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Prof. dr Olivera Vučić
Sudija dr Olivera Vučić

Redovni profesor na Ustavnom pravu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Olivera Vučić rođena je 1953. godine u Beogradu, gde je maturirala kao đak generacije u Petoj beogradskoj gimnaziji, a potom diplomirala sa odličnim uspehom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na ovom Fakultetu sticala je svoja akademska zvanja odbranivši sa odlikom (cum laude) magistarski i doktorski rad, nakon čega se dalje usavršavala na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima u Evropi i Kanadi. Tako je boravila na studijskim boravcima na pravnim fakultetima u Poznanju, Krakovu i Varšavi (Poljska); Institutu za društvene studije u Hagu (Holandija); u Geteovom institutu u Getingenu (SR Nemačka); Institutu za kazneno i upravno pravo u Beču (Austrija) i Pravnom fakultetu Univerziteta u Otavi (Kanada).

Nakon odbrane doktorske disertacije na temu "Austrijsko ustavno sudstvo - čuvar federacije i ustava", učestvovala je sa radovima iz ustavnog prava na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i na međunarodnim kongresima u Parizu, Tokiju, Atini, Kejptaunu, Košicama, Brazilu, kao i državama u okruženju, Bosni i Hecegovini, Makedoniji  i Hrvatskoj. Na poziv Hrvatske akademije znanosti i umetnosti - HAZU, podnela je uvodni nacionalni referat na okruglom stolu „Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori“, a na poziv Crnogorske akademije nauka i umetnosti - CANU, održala je predavanje na temu „Zaštita prava građana - moć i nemoć ustava“.

Objavila je i učestvovala u uređivanju više knjiga u kojima se bavila pitanjem ustavotvorne vlasti - promenom i trajanjem ustava, zaštitom prava i  ustavnim sudstvom i posebno ustavnim sudovima država u regionu nekada okupljenim u zajedničkoj jugoslovenskoj državi, organizacijom vlasti i više od sedamdeset radova, članaka i naučnih referata o parlamentarnom sistemu, položaju i nadležnosti različitih organa vlasti, lokalnoj samoupravi, principu odgovornosti.

Decembra 2007. godine predložena je od strane Narodne skupštine Republike Srbije za sudiju Ustavnog suda Republike Srbije. Kao sudija objavila je u javnosti veoma zapažena i u stručnim i naučnim časopisima publikovana  izdvojena mišljenja. Među njima je, kao posebno značajan, u javnosti primljen set izdvojenih mišljenja koji je predstavljao argumentovano pobijanje stavova Ustavnog suda zauzimanih povodom donošenja odluka koje su se odnosile na pitanja pravosudne reforme sprovedene u Srbiji u periodu od 2008-2012. godine.

Član je Predsedništva Saveza udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, član Srpskog udruženja za ustavno pravo i član Uređivačkog odbora Biblioteke „Politika i društvo“. Višegodišnji je član Komisije za polaganje pravosudnih ispita, za predmet Ustavno pravo i sudsko organizaciono pravo. Završila je najviši stepen obuke za medijatora i ovlašćenog trenera  medijacije i u cilju daljeg profesionalnog usavršavanja bila je na specijalizaciji  u nekoliko centara u različitim gradovima Holandije.

Govori nemački i i engleski jezik.

Udata je i majka dva odrasla sina.

Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine. 


• Na vrh stranice