PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Prof. dr Marija Draškić
Sudija dr Marija Draškić

Rođena je 8. maja 1954. godine u Beogradu. Diplomirala je 1976. godine sa prosečnom ocenom 9,96 kao najbolji student generacije. Magistrirala je 1982. i doktorirala 1987. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Usavršavala se na Institutu za unapređenje pravnih studija (Institute of Advanced Legal Studies) u Londonu (1989), na Evropskom univerziteteskom institutu (Istituto Universitario Europeo) u Firenci kao stipendista TEMPUS programa (1992) i kao stipendista fondacije Jean Monnet (1993-1994), te na Centralnoevropskom univerzitetu (Central European University) u Budimpešti (2000) u okviru programa pod nazivom „Health Care Law from Comparative and European Perspective“.

Radila je kao sudijski pripravnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu (1977-1978).

Za asistenta pripravnika na predmetu Porodično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabrana 1978. godine i od tada je birana u zvanja asistenta 1983, docenta 1988, vanrednog profesora 1995. i redovnog profesora 2000. godine.

Autor je šest knjiga i sedamdeset članaka, te koautor četiri knjige iz oblasti porodičnog i medicinskog prava.

Učesnik je u desetak domaćih i međunarodnih naučnih projekata.

Udata je i ima dva sina.

Za sudiju Ustavnog suda Srbije izabrana je u novembru 2007. godine.

Funkciju zamenice predsednika Ustavnog suda obavljala je od 2011. do 2014. godine.
            Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine. 


• Na vrh stranice