PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija mr Milan Marković
Sudija dr Milan B. Marković

Milan B. Marković rođen je u Prištini 26. 08. 1967. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Kragujevcu. Pravni fakultet u Kragujevcu završio je 1992. godine i iste godine se zaposlio kao pripravnik u JŽTP Beograd. Pravosudni ispit položio je 1996. godine. Od 1997. godine radio u Republičkom javnom pravobranilaštvu na poslovima savetnika i sekretara. Na opštoj sednici Vrhovnog suda Srbije 2001. godine postavljen je za sekretara Vrhovnog suda Srbije. Na mesto zamenika Republičkog javnog pravobranioca postavljen je 2002. godine, a na funkciju Republičkog javnog pravobranioca 2005. godine. Na položaj Republičkog javnog pravobranioca, na period od četiri godine, postavljen je 2008. godine.

Magistrirao je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 2006. godine, gde je i doktorirao 2016. godine.

Bio je predstavnik Državne zajednice Srbija i Crna Gora u Komisiji za pravo manjina pri Centralnoevropskoj inicijativi (Central European Initiative), predsednik Komisije za utvrđivanje visine naknade štete licima neopravdano osuđenim i neosnovano lišenim slobode i predsednik Komisije za naknadu štete na osnovu odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba, predsednik Komisije za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Bio je član  Pravnog tima koji zastupa Republiku Srbiju u više arbitražnih sporova.

Član je Uređivačkog odbora časopisa „Pravni informator“. Učestvovao je u izradi i realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata. Objavio je više desetina radova iz oblasti građanskog prava.

Govori engleski jezik.

Oženjen, kćerka Mia.

Za sudiju Ustavnog suda imenovan je u aprilu 2010. godine.

Sudijska dužnost mu je prestala 29. aprila 2019. godine istekom vremena na koje je imenovan.

 


• Na vrh stranice