ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Судија др Драгиша Слијепчевић изабран за председника Уставног суда


четвртак, 03. фебруар 2011

Судија Уставног суда др Драгиша Слијепчевић изабран је данас на 4. редовној седници Уставног суда за председникa Суда. Седницом је председавала судија др Агнеш Картаг Одри која је након престанка мандата претходног председника суда др Босе Ненадић, а до избора судије Слијепчевића, вршила функцију председника Суда.

Судију Слијепчевића на функцију председника предложили су судије Уставног суда проф. др Марија Драшкић, проф. др  Драган Стојановић, Милан Станић и Сабахудин Тахировић уз образложење да је, поред осталог, у свом досадашњем раду прошао све нивое правосудних институција, почев  од судије општинског, окружног, трговинског  и Врховног суда. Такође, у образложењу је наведено да се у раду у редовним судовима судија Слијепчевић исказао као  један од најстручнијих судија поготову у области трговинског права. У својој богатој каријери  судије и поред судијског посла судија Слијепчевић је објавио велики број научних и стручних радова и веома је чест предавач на еминентним скуповима судија и правника.

Новоизабрани председник Уставног суда др Драгиша Слијепчевић рођен је у Сечњу 17. децембра 1955. године где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Правном факултету у Београду као најбољи студент генерације. Звање магистра правних и економских наука стекао је на Привредној академији Самосталног и недржавног Универзитета у Новом Саду, а докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду.

После дипломирања на Правном факултету запослио се у средњој школи „Вук Караџић“ у Сечњу као професор правних предмета. За судију Општинскoг суда у Сечњу изабран је 1980. године, а за судију Окружног суда у Зрењанину 1990.године. Судијска дужност у Окружном суду му престаје избором за судију Привредног суда у Зрењанину 1992. године. За судију Вишег привредног суда у Београду је изабран 1996. године. У Вишем Привредном суду је радио као судија Грађанског одељења и заменик председника Одељења судске праксе. За судију Врховног суда Србије изабран је новембра месеца 1999. године. Као судија Врховног суда био је на дужности заменика председника Грађанског одељења, председника Привредног већа и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе тог суда.

До избора за судију Уставног суда био је члан Високог савета правосуђа. Члан је испитне Комисије за полагање правосудног испита. Активно учествује и у раду Удружења правника у привреди као члан Управног одбора. Учесник је и „Копаоничке школе природног права“ у својству коуредника катедре за привредна друштва и стечај. Коаутор је књиге „Коментар Закона о стечајном поступку“ и аутор више десетина стручних радова.

За судију Уставног суда Србије изабран је у новембру 2007. године.

 

 


• На врх странице