PRETRAGA SAJTA: RSS

Zabranjeni registracija i delovanje "Nacionalnog stroja"


Beograd - Ustavni sud utvrdio je danas da je organizacija "Nacionalni stroj" tajno udruženje čije je delovanje zabranjeno Ustavom i doneo odluku o zabrani njenog upisa u državni registar.

Prema zvaničnom obrazloženju odluke, sud je zabranio toj organizaciji da deluje, promoviše i širi svoje programske ciljeve i ideje i utvrdio da su "državni i drugi organi i organizacije dužni da u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja preduzmu mere u cilju sprovođenja te odluke".

U obrazloženju, objavljenom na sajtu Ustavnog suda, istaknuto je da su tajna udruženja "zabranjena po sili Ustava", pa da s toga odluka suda znači da je utvrđeno da ta organizacija ima karatker tajnog udruženja.

Kako se navodi, takvo stanovište suda je utemeljeno na činjenici da "Nacionalni stroj" nije upisan u registre političkih stranaka, udruženja, niti u odgovarajuće registre koji su vođeni u skladu sa zakonima koji su bili na snazi do stupanja na snagu važećih zakona o političkim strankama i o udruženjima.

Takođe, kako je navedeno, ta organizacija ima Statut, kao i Program, Proglas za političko delovanje i takozvane Aktivističke savete koji prema svojoj sadržini predstavljaju opšte akte kojima su jasno utvrđeni ciljevi ove organizacije i načini njihovog ostvarivanja.

Statutom je uređen simbol vizuelnog identiteta, ali, prema Statutu, organizacija "nema zvanične prostorije ili poštansku adresu", već se kontakti uspostavljaju "lično - po preporuci ili i-mejlom", a "nema zvanično članstvo".

Iz odredbi Statuta, Programa, Proglasa i "Aktivističkih saveta", kako je navedeno, Ustavni sud je utvrdio da tu organizaciju čine lica koja su joj pristupila zbog zajedničkog delovanja na ostvarivanju proklamovanih ciljeva, a koji se u navedenim aktima označavaju pojmovima "aktivisti", "pripadnici" ili "saborci".

U obrazloženju se kaže da su navedenim aktima jasno i detaljno uređena njihova prava, obaveze i odgovornosti, kao i način i uslovi pod kojima neko može pristupiti "Nacionalnom stroju", pa aktivista "Nacionalnog stroja", prema odredbama Statuta, može biti "isključivo pripadnik bele arijevske rase".

Prema Statutu, organizacija "nema vođu, ni vođstvo", a u formalnopravnom smislu ne postoji lice ovlašćeno za zastupanje organizacije, niti se iz Statuta ili drugih opštih akata može utvrditi da postoje zvanični organi sa propisanim ovlašćenjima.

Iz pravosnažne presude Vrhovnog suda Srbije od 6. juna 2008. godine, kao i dostavljenog Izveštaja MUP - a, nesporno se utvrđuje da faktički postoje lica koja, za razliku od "običnih aktivista", organizuju, osmišljavaju i usmeravaju konkretne aktivnosti organizacije, dodaje se u obrazloženju.

Sud je takođe utvrdio da, iako Statutom formalno nije uređena unutrašnja organizacija i način finansiranja organizacije, ta pitanja zapravo uređuje takozvani Proglas za političko delovanje, koji se odnosi na "organizaciju i finansiranje".

Kako je navedeno, iz njega proizlazi da "Nacionalni stroj" deluje preko "grupa-ćelija", koje čine "do pet ljudi sa koordinatorom" i da se finansira iz članarine i drugih dogovorenih načina "samofinansiranja".

Navodi se i da su, nasuprot zakonskim obavezama da se podaci koji se odnose na političku stranku, odnosno udruženje građana učine dostupnim javnosti, pravila "Nacionalnog stroja" usmerena da se sakrije podatak koji bi mogao da dovede do identifikacije osnivača, rukovodioca i članova, kao i do toga gde je sedište, odnosno iz kog mesta, ko i na koji način organizuje njeno delovanje.

Tokom postupka sud je utvrdio da je "Nacionalni stroj" osnovan radi ostvarivanja ciljeva zabranjenih Ustavom - kršenja zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja rasne i nacionalne mržnje. Takav stav suda se temelji u Statutom i Programom proklamovanim ciljevima kojima se promovišu rasna i nacionalna nejednakost.

Sa druge strane, ta organizacija aktivno deluje na ostvarivanju proklamovanih ciljeva, podsticanjem i upućivanjem svojih pripadnika, između ostalog, da "nauče da koriste i održavaju svo oružje koje im je na raspolaganju", da skupljaju činjenice, informacije i podatke neophodne za "stvar", da budu u formi i "uvek spremni za ulični sukob s neprijateljem"...

Pripadnici te organizacije se podstiču i upućju i da formiraju "ekipu za treniranje", da posećuju skupove "neprijatelja" i snimaju šta se radi, da se, "ukoliko su napadnuti na sred ulice, bore do poslednje kapi krvi, kako bi neprijatelj znao da sa njima ne sme imati posla", navedeno je u obrazloženju.

(Tanjug, 2. jun 2011)


• Na vrh stranice