PRETRAGA SAJTA: RSS

Sastanak sa direktorom za ljudska prava Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope


četvrtak, 18. maj 2023

Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković i sudija Ustavnog suda dr Nataša Plavšić i direktor za ljudska prava Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope Kristof Poirel sastali su se u Ustavnom sudu. Predsednica Ustavnog suda je na sastanku govorila o osnovnim nadležnostima Ustavnog suda, uz poseban osvrt na postupanje Suda u predmetima koji se tiču društvenih preduzeća.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Evropskog suda za ljudska prava Ilze Fraivirt i Branimir Pleše, iz Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava Bojana Nikolin i Nedim Kulenović i Biljana Sladojević Milatović iz Odeljenja za programe saradnje Saveta Evrope.

U okviru posete direktora za ljudska prava Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope u Beogradu je, u organizaciji Saveta Evrope i Pravosudne akademije, održana konferencija „Izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije – presuda Zorica Jovanović protiv Srbije“, u kojoj je učestvovala sudija Ustavnog suda dr Nataša Plavšić.


• Na vrh stranice