PRETRAGA SAJTA: RSS

Konferencija Venecijanske komisije


sreda, 26. april 2023

Sudija Ustavnog suda dr Vladan Petrov učestvovao je u radu konferencije  Venecijanske komisije koja je održana 25. aprila 2023. godine u Sofiji, u Bugarskoj. Tema konferencije bila je „Mere koje su države preduzele kao odgovor na krizu izazvanu Kovidom 19 i njihov uticaj na ustavno pravo – ustavnosudska praksa o vanrednim situacijama“. Sudija Petrov je održao uvodno predavanje „Izazovi vanrednog stanja u eri Kovida 19 – postupanje Ustavnog suda Srbije“. Pre konferencije održan je i 20. sastanak Zajedničkog veća o ustavnom sudstvu. 


• Na vrh stranice