PRETRAGA SAJTA: RSS

Odredbe čl. 13, 14. i 15. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji nisu u saglasnosti s Ustavom


četvrtak, 26. decembar 2013

Ustavni sud je na današnjoj, 39. sednici Suda, u predmetu IUz-252/2002 doneo odluku kojom je utvrdio da odredbe čl. 13, 14. i 15. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02 i 111/09) nisu u saglasnosti s Ustavom. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" za četiri meseca od dana njenog donošenja.

Ustavni sud je ocenio da osporena odredba člana 13. Zakona, kojom je propisano odstupanje od načela nepovredivosti tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja, nije formulisana dovoljno jasno i precizno. Bez obzira na to što BIA obavlja poslove koji pretpostavljaju visok stepen tajnosti, Ustavni sud smatra da odredbe Zakona, koje uređuju način obavljanja poslova Agencije, moraju biti predvidive do stepena koji je razuman u datim okolnostima. Odredba osporenog člana 13. Zakona, kojom se definišu lica, kojima se ograničava Ustavom zajemčeno pravo i mere kojima se to čini, nije ni precizna, ni određena, niti je odrediva. Time se građanima i drugim pravnim subjektima onemogućava da saznaju šta je pravno pravilo koje će se u datim okolnostima primeniti, a time im se uskraćuje i mogućnost da se štite od nedopustivog ograničenja prava ili od proizvoljnog mešanja u pravo na poštovanje privatnog života i prepiske.

Sud je ocenio da osporene odredbe člana 14. i člana 15. Zakona nisu saglasne s Ustavom, jer su u pravnoj i logičkoj vezi sa odredbama čl. 13. Zakona, koje su prethodno ocenjene kao neustavne.

Imajući u vidu pravne posledice prestanka važenja osporenih odredaba Zakona o bezbednosno informativnoj agenciji, koje nastupaju posle objavljivanja ove Odluke, Sud je, za četiri meseca, odložio njeno objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije", da bi se donosiocu osporenog zakona pružila mogućnost da u tom roku uredi sporna pitanja, na način koji je saglasan Ustavu. Tekst odluke možete pogledati ovde.  


• Na vrh stranice