PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje za javnost


četvrtak, 05. decembar 2013

Nakon održane tri pripremne sednice i javne rasprave, Ustavni sud je na današnjoj Sednici o većanju i glasanju okončao postupak ocene ustavnosti Statuta AP Vojvodine. Odlukom Ustavnog suda, koja je obrazložena na 140 stranica, utvrđeno je da nisu u saglasnosti sa Ustavom one odredbe Statuta koje se temelje na ustavnopravno neprihvatljivom konceptu da je Statut AP Vojvodine njen konstitutivni akt kojim je Autonomna pokrajina vlasna da uredi svako pitanje za koje smatra da je za nju od interesa, nezavisno od toga da li uređenje tog pitanja predstavlja isključivu ustavnu ili zakonsku materiju i da ni Ustavom nije ograničena u pogledu uređenja organizacije i međusobnog odnosa pokrajinskih organa. Takođe, saglasno ranije donetoj Odluci kojom je ocenjivana ustavnost Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, Ustavni sud je utvrdio da su neustavne i one odredbe Statuta kojima su preuzete odredbe Zakona za koje je ocenjeno da nisu saglasne sa Ustavom, kao i odredbe kojima se propisuju nove ili drugačije nadležnosti AP Vojvodine od nadležnosti koje su određene zakonom.

Međutim, kako danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda prestaju da važe sve odredbe za koje je utvrđeno da su neustavne, a imajući u vidu brojnost ovih odredaba, Ustavni sud je smatrao da njegova ustavna funkcija da štiti ustavnost i zakonitost ne znači samo obavezu da iz pravnog poretka ukloni opšte akte koji nisu u saglasnosti sa Ustavom, već i obavezu da svojim odlukama doprinese harmonizaciji pravnog poretka u celini, te da se stoga ni na koji način ne sme dovesti u pitanje funkcionisanje AP Vojvodine i time ostvarivanje prava građana na pokrajinsku autonomiju, a što bi bila posledica pravne praznine koja bi nastala nakon prestanka važenja neustavnih odredaba Statuta. Zato je Ustavni sud odlučio da iskoristi zakonsku mogućnost i da za maksimalni, Zakonom o Ustavnom sudu propisani, rok od šest meseci odloži objavljivanje Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“. U tom roku Skupština AP Vojvodine, kao donosilac Statuta, i Narodna skupština, kao organ koji daje prethodnu saglasnost na Statut, imaju mogućnost da Statut usklade sa Ustavom, a do isteka ovog roka Statut u celini nastavlja da se primenjuje, čime se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje AP Vojvodine.  


• Na vrh stranice