PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 7. sednice I Velikog veća, održane 18. maja 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 18. maj 2023

Ustavni sud, Veliko veće, je na 7. sednici I Velikog veća odlučio o 21 predmetu

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21 - Odluka US, 51/21 - Odluka US, 53/21 - Odluka US, 66/21 i 130/21), u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili“ i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 13. st. 4. i 5. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18). (predmet IUz-60/2021)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-10947/2018, Už-1016/2019, Už-4447/2019, Už-4972/2019, Už-6980/2019, Už-9152/2019, Už-11642/2019,  Už-12607/2019, Už-13896/2019, Už-1462/2020, Už-7201/2020, Už-4314/2021, Už-4894/2021, Už-5274/2021 i Už-10171/2021

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2335/2020 i Už-12577/2020

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-9186/2020, Už-9035/2021 i Už-14454/2021

 

 


• Na vrh stranice