PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 6. sednice Ustavnog suda, održane 15. aprila 2021. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda


četvrtak, 15. april 2021

Ustavni sud je na 6. sednici odlučio o 1 predmetu

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-266/2017)


• Na vrh stranice