PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 19. sednice Ustavnog suda, održane 9. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda


sreda, 09. novembar 2016

Ustavni sud je na 19. sednici odlučio o 4 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 46. stav 1. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 99/10). Sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 248. stav 2. Statuta Lekarske komore Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 111/06, 68/08, 14/10, 36/11-US, 43/11 i 22/12), u delu koji glasi:“osim kada se radi o konačnoj odluci kojom je izrečena mera javne opomene iz člana 240. ovog statuta“. (predmet IUz-289/2015)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 17/15) nije u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 20/10). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja Rešenja Gradske uprave grada Kraljeva, Odeljenja za poresku administraciju broj 434-3-1/30/2015 od 18. avgusta 2015. godine. (predmet IUo-8/2015)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1317/2014 i Už-8760/2014


• Na vrh stranice