PRETRAGA SAJTA: RSS

Odluka o radnom vremenu


(«Službeni glasnik RS» br. 55/2008)

Ustavni sud, na osnovu člana 5. stav 2. alineja 1. Poslovnika o radu Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", br. 24/08 i 27/08), na sednici održanoj 22. maja 2008. godine, doneo je

 

 O D L U K U

o radnom vremenu u Ustavnom sudu

 

1. U Ustavnom sudu radno vreme počinje u 8,30 časova i završava u 16,30 časova.

2. Radno vreme za prijem podnesaka u Pisarnici Ustavnog suda je radnim danom od 9,00 do 14,00 časova.

3. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu u Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 121/03).

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


Su broj I-8/10-1

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

 

 

Predsednik Ustavnog suda,

dr Bosa Nenadić, s.r.


• Na vrh stranice