PRETRAGA SAJTA: RSS

Postupak po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije             Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske funkcije, sudija ima pravo žalbe Ustavnom sudu. Žalba se može izjaviti i protiv drugih odluka Visokog saveta sudstva. Takođe, javni tužilac i zamenik javnog tužioca mogu izjaviti žalbu Ustavnom sudu protiv odluke Državnog veća tužilaca o prestanku funkcije. Ova žalba predstavlja posebno pravno sredstvo neposredne zaštite razrešenog sudije, javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca, dakle, ona nije ustavna žalba, a što je vidljivo kako iz samog naziva ovog pravnog sredstva (za razliku od ustavne žalbe, ovu žalbu Ustav naziva "žalba"), tako i iz činjenice da Ustav izričito utvrđuje da žalba izjavljena po ovom osnovu isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe. Inače, žalba se može izjaviti Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke, a organ koji je doneo odluku o razrešenju ima pravo na odgovor na žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe.

             Posle isteka roka za dostavljanje odgovora na žalbu, Ustavni sud zakazuje raspravu na koju poziva podnosioca žalbe i predstavnika organa koji je doneo odluku o razrešenju.

            Kao i kod postupka po ustavnoj žalbi, Ustavni sud meritorno odlučuje tako što odlukom usvaja žalbu i poništava odluku o razrešenju ili žalbu odbija. Odluka Ustavnog suda ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku.

 


• Na vrh stranice