PRETRAGA SAJTA: RSS

Postupak odlučivanja o odlaganju stupanja na snagu odluke organa AP                Vlada Republike Srbije može pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odluke autonomne pokrajine, pre njenog stupanja na snagu. U tom slučaju, Ustavni sud može, do donošenja svoje odluke, a na predlog Vlade, odložiti stupanje na snagu osporene odluke autonomne pokrajine.

               Uz predlog za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odluke autonomne pokrajine Vlada je dužna da dostavi tekst osporene odluke organa autonomne pokrajine. Ustavni sud najpre odlučuje o predlogu Vlade da se odloži stupanje na snagu osporene odluke, s tim što osporenu odluku ne dostavlja na mišljenje organu koji ju je doneo, niti o predlogu vodi javnu raspravu. Ako Ustavni sud donese rešenje da odloži stupanje na snagu osporene odluke organa autonomne pokrajine, dužan je da postupak ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti hitno sprovede, u skladu sa rokovima koje uređuje Poslovnik o radu Ustavnog suda. Pravno dejstvo rešenja kojim Ustavni sud odlaže stupanje na snagu osporene odluke organa autonomne pokrajine vezano je za dan dostavljanja organu autonomne pokrajine koji je odluku doneo.


• Na vrh stranice