PRETRAGA SAJTA: RSS

Postupak za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja


               
               Postupak za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja pokreće se na zahtev najmanje jedne trećine narodnih poslanika. Ustavni sud je dužan da u roku od sedam dana oceni ustavnost zakona koji je izglasan, a ukazom još nije proglašen. Dakle, pored naknadne kontrole ustavnosti, Ustavni sud ima ovlašćenje da vrši i tzv. prethodnu kontrolu ustavnosti zakona. Do prethodne kontrole može doći samo pod uslovom: da postupak ocene pokrene najmanje jedna trećina narodnih poslanika; da se predlogom traži ocena ustavnosti zakona (ne i drugih propisa i opštih akata); i da se odluka po predlogu donese u roku od sedam dana (u suprotnom, tj. u slučaju da zakon bude proglašen pre donošenja odluke o ustavnosti, postupak ocene se nastavlja u skladu sa pravilima za naknadnu kontrolu ustavnosti zakona).

               S obzirom da zakon nije proglašen i objavljen, uz predlog za ocenu njegove ustavnosti podnosi se i tekst izglasanog zakona koji je overio sekretar Narodne skupštine ili lice koje on na to ovlasti. Iz razloga efikasnosti i racionalnosti koji nalaže više nego kratak rok u kome se treba izvršiti prethodna kontrola ustavnosti, predlog se u ovom slučaju ne dostavlja na mišljenje Narodnoj skupštini, niti se o njemu vodi javna rasprava.   O tome da je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja, Ustavni sud obaveštava predsednika Republike. Postupak ocene ustavnosti pre njegovog proglašenja je hitan i vodi se u skladu sa rokovima koje uređuje Ustav. Pravno dejstvo odluke kojom Ustavni sud utvrđuje da zakon koji nije proglašen nije u saglasnosti s Ustavom drukčije je uređeno nego kad je u pitanju naknadna kontrola ustavnosti. Naime, u slučaju ocene ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja, utvrđujuća odluka proizvodi pravno dejstvo od dana proglašenja zakona. Protiv zakona čija je usklađenost s Ustavom utvrđena pre njegovog stupanja na snagu ne može biti pokrenut postupak za ocenu ustavnosti.


• Na vrh stranice