PRETRAGA SAJTA: RSS

Stručna služba Suda               Za obavljanje stručnih i drugih poslova Ustavni sud obrazuje Stručnu službu kojom rukovodi sekretar Ustavnog suda. U Stručnoj službi Ustavnog suda obavljaju se poslovi stručne obrade ustavnopravnih pitanja iz nadležnosti Ustavnog suda i drugi sa njima povezani poslovi, kao i pravni, finansijski, administrativni i drugi opšti poslovi za potrebe Suda. Sekretar Ustavnog suda podnosi godišnji izveštaj o radu Stručne službe, koji Sud razmatra na jednoj od svojih redovnih sednica.

              Stručnu službu Ustavnog suda čine:
1. Služba za poslove iz nadležnosti Ustavnog suda;
2. Služba predsednika Ustavnog suda i 
3. Služba za opšte i finansijske poslove.
U navedenim službama mogu se obrazovati uže organizacione jedinice, u skladu sa aktom Ustavnog suda. Službama rukovode državni službenici na položaju, a aktom Ustavnog suda utvrđuje se koje poslove iz delokruga Stručne službe oni obavljaju.


• Na vrh stranice