PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija dr Tamaš Korhec 

Tamaš Korhec (Korhecz Tamás) je rođen 13. decembra 1967. godine u Subotici‚ gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 1992. godine. Master i doktorske studije završio je na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. Doktorsku disertaciju iz oblasti uporednog ustavnog prava odbranio je u septembru 2000. godine.

Devedesetih godina prošlog veka je radio kao novinar i kao advokatski pripravnik. Od novembra 2000. do juna 2010. godine u tri mandata je bio pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, a od juna 2010. do novembra 2014. godine bio je prvi demokratski izabrani predsednik Nacionalnog saveta Mađara u Srbiji. Od 2002. godine predaje u institucijama visokog obrazovanja. Od 2007. godine zaposlen je na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu (Univerzitet UNION), gde u zvanju vanrednog profesora predaje predmete Ustavno pravo, Upravno pravo, Upravno procesno pravo i Pravosudno organizaciono pravo.

Napisao je više od 70 naučnih i stručnih radova, uključujući i monografije, na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Počasni je profesor Univerziteta Obuda u Budimpešti i Univerziteta Sečenji u Đeru, Mađarska. Kao gostujući profesor držao je predavanja od 2009. godine na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti, na Univerzitetu Sečenji u Đeru, na Naučnom univerzitetu u Segedinu (sve u Mađarskoj) i na Univerzitetu u Trstu (Italija).

Pored mađarskog i srpskog jezika govori i piše engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Član je redakcije naučnog časopisa „Létünk” u Novom Sadu.

Oženjen je i otac četvoro dece.

Za sudiju Ustavnog suda imenovan je u decembru 2016. godine.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                                 • Na vrh stranice