PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Tatjana Đurkić

Rođena 1972. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Na istom fakultetu 2008. godine završila specijalističke studije iz oblasti terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije. Pravosudni ispit položila 2001. godine.

Nakon završenog fakulteta, od 1998. do 2001. godine radila u Privrednom sudu u Beogradu (u Parničnom odeljenju, gde je obavila pripravnički staž i nakon položenog pravosudnog ispita raspoređena na poslove stručnog saradnika). Od 2001. do 2005. godine radila kao sudijski saradnik u Okružnom sudu u Beogradu i u Drugom opštinskom sudu u Beogradu (u materiji radnih sporova i u vanparničnoj materiji). Za vreme rada u pravosuđu, obavila i praksu u odeljenjima sudskog registra, stečaja i izvršenja Privrednog suda u Beogradu, kao i praksu u Krivičnom odeljenju i u Zemljišno-knjižnom odeljenju Drugog opštinskog suda u Beogradu.

Od 2005. do 2010. godine radila u Republičkom odboru za rešavanje o sukobu interesa, najpre kao savetnik člana Republičkog odbora, a od 2008. godine kao sekretar Republičkog odbora.

Sa položaja sekretara Republičkog odbora, nakon osnivanja Agencije za borbu protiv korupcije, 2010. godine preuzeta na položaj sekretara Odbora Agencije.

Novembra 2012. godine izabrana za vršioca dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije, a od januara 2013. godine do imenovanja za sudiju Ustavnog suda obavljala funkciju direktora Agencije.

U svojstvu direktora Agencije, izlagala na više stručnih skupova u zemlji i inostranstvu, učestvovala na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i javnim debatama, kao i u različitim aktivnostima vezanim za edukacije javnih funkcionera i bila predavač u okviru više različitih programa i kurseva.

Bila predsednik radne grupe Ministarstva pravde za izradu Nacrta novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i član radne grupe Ministarstva finansija za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Govori engleski jezik.

Majka troje dece.

Na funkciju sudije Ustavnog suda imenovana decembra 2016. godine. Sudija Đurkić je prezime Babić, pod kojim je imenovana za sudiju Ustavnog suda, promenila 2019. godine.

 

 


• Na vrh stranice