PRETRAGA SAJTA: RSS

četvrtak, 08. oktobar 2009

Sudija mr Stanka Milanović
Sudija mr Stanka Milanović

Rođena je 1948. godine u Košu, Istok, KIM. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Prištini 1971. godine, na kojem je magistrirala 1980. godine. Pravosudni ispit položila je 1994. godine. Radila je na Pravnom fakultetu u Prištini, u zvanju predavača za predmete Porodično i nasledno pravo i Građansko procesno pravo. U Republičkoj zajednici nauke Srbije, a potom u Republičkom sekretarijatu za obrazovanje i nauku obavljala je najsloženije normativno-pravne poslove u zvanju višeg savetnika. Preko 12 godina bila je zamenik Republičkog javnog tužioca Srbije.

Za sudiju Ustavnog suda Srbije izabrana je u novembru 2007. godine.

 


• Na vrh stranice