PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Prof. dr Agneš Kartag-Odri
Sudija dr Agneš Kartag-Odri

Rođena je 1951. godine u Čoki. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu magistrirala je 1983, a doktorsku disertaciju je odbranila je 1990. godine. Za asistenta na Pravnom fakultetu na predmetu Teorija države i prava izabrana je 1977. godine. Od 2003. godine vanredni je profesor na istom fakultetu. U periodu od 1995. do 2000. godine bila je viši naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, a od 2000. do 2003. godine obavljala je funkciju pomoćnika ministra u Saveznom ministarstvu nacionalnih i etničkih zajednica.

Aktivno je učestvovala u radu stručnih grupa za izradu više zakona, bilateralnih sporazuma odnosno pokrajinskih odluka. Autor, odnosno koautor je 2 knjige, urednik 3 zbornika radova sa međunarodnih konferencija. Napisala je više od 80 naučnih i stručnih radova, među kojima su plenarna predavanja i referati sa kongresa, stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Više puta je boravila na stručnom usavršavanju i bila profesor po pozivu u inostranstvu (SAD, Mađarska i Nemačka).

Od januara 2010. godine vršila je funkciju zamenika predsednika Ustavnog suda, a od decembra 2010. do februara 2011. godine funckiju predsednika Suda.

Na predlog Narodne skupštine za sudiju Ustavnog suda imenovana je od strane predsednika Republike u decembru 2007. godine.


• Na vrh stranice