PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija mr Dragiša B. Slijepčević
Sudija dr Dragiša B. Slijepčević

Rođen 17. decembra 1955. godine u Sečnju. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao 1978. godine kao najbolji student generacije. Pravosudni ispit je položio 1980. godine, a zvanje magistra pravnih i ekonomskih nauka stekao na Privrednoj akademiji Samostalnog i nedržavnog univerziteta u Novom Sadu 2006. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Stručno se usavršavao na  Ceel Institute u Pragu, u okviru projekta Zaštita ljudskih prava u demokratskim pravnim sistemima, kao i u Federalnom privrednom sudu SAD u Los Anđelesu.

Posle završenog Pravnog fakulteta radio je kao kao profesor pravnih predmeta u Srednjoj školi „Vuk Karadžić“ u Sečnju. Za sudiju Opštinskog suda u Sečnju izabran je 1980. godine, a  za sudiju Okružnog suda u Zrenjaninu 1989. godine. Za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu izabran je 1992. godine, a za sudiju Višeg Privrednog suda u Beogradu  1996. godine. U Višem privrednom sudu je, kao sudija u građanskom odeljenju,  obavljao i poslove zamenika predsednika Odeljenja sudske prakse i zamenika glavnog i odgovornog urednika „Biltena sudske prakse trgovinskih sudova“. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je 1999. godine. Kao sudija Vrhovnog suda bio je predsednik Privrednog veća, zamenik predsednika Građanskog odeljenja i glavni i odgovorni urednik „Biltena sudske prakse“ tog suda. Do izbora za sudiju Ustavnog suda Srbije bio je član Visokog saveta pravosuđa. Učestvovao je, kao član komisije, u izradi Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i bio predsednik komisije za izradu Zakona o visokom savetu sudstva.

Za sudiju Ustavnog suda izabran je u novembru 2007. godine.

Funkciju
predsednika Ustavnog suda obavljao je od 2011. do 2014. godine.

Aktivno učestvuje u radu Udruženja pravnika u privredi kao član Upravnog odbora i Redakcije časopisa „Pravo i privreda“. Učesnik je „Kopaoničke škole privrednog prava“ u svojstvu kourednika Katedre za privredno pravo i stečaj. Aktivni je učesnik mnogobrojnih okruglih stolova  iz oblasti privrednog i stečajnog prava.

Autor je više desetina stručnih radova iz oblasti građanskog i privrednog prava. Posebno se bavi aktuelnim problemima sudske prakse u vezi sa primenom Zakona o stečajnom postupku, o čemu  je objavio više od dvadeset stručnih radova. Koautor je knjige „Komentar Zakona o stečajnom postupku“.

Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine.  


• Na vrh stranice