PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Sabahudin Tahirović
Sudija Sabahudin Tahirović

Rođen je u Novoj Varoši 30.10.1963. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1988. godine. Pravosudni ispit položio u Beogradu 1997. godine. U Opštinski sud u Novoj Varoši primljen 2001. godine na poslove stručnog saradnika. Za sudiju  Opštinskog suda u Novoj Varoši izabran 10.07.2003. godine. U organizaciji CEELI Institute stekao Licencu instruktora iz oblasti zaštite ljudskih prava na seminaru u Pragu od 2. do 13. avgusta 2004. godine. Poseduje sertifikat iz oblasti porodičnog prava koji je stekao 2010. godine. Odlukom Visokog saveta sudstva izabran za sudiju Višeg suda u Novom Sadu u kojem je radio predmete iz kompletne nadležnosti Višeg suda iz oblasti građanskog prava.

Na predlog predsednika Republike za sudiju Ustavnog suda izabran je od strane Narodne skupštine u julu 2010. godine.

Sudijska dužnost mu je prestala 27. jula 2019. godine, istekom vremena na koje je izabran.

 


• Na vrh stranice