PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija mr Tomislav B. Stojković
Sudija mr Tomislav B. Stojković


Tomislav Bogdana Stojković, rođen je 20.09.1957. godine u Prištini. U rodnom gradu je završio gimnaziju, a posle toga upisao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Prištini 1981. godine, kao najbolji student generacije. Nakon diplomiranja praktični staž obavio je kao sudski pripravnik Trgovinskog suda i Opštinskog suda u Prištini, u periodu od 1982. do 1983. godine. Pravosudni ispit položio je 1984. godine. Poslediplomske studije upisao i završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Međunarodno pravo i Međunarodne odnose, sa odlikom i 1990. godine dobio zvanje magistra Međunarodnog prava. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini od 1984. godine do 1992. godine, radio najpre kao asistent, a zatim kao predavač na katedri za Međunarodno pravo, na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo. Za vreme naučno-nastavnog rada na Univerzitetu koristio stipendiju holandske Vlade za tečaj Međunarodnog javnog prava pri Akademiji Međunarodnog javnog prava u Hagu 1991. godine. Osim ovoga, u stručnom i edukativnom smislu, koristio studijski boravak u Evropskom birou OUN-a u Ženevi. U periodu rada na Pravnom fakultetu od 1990. godine do 1993. godine imenovan za zamenika generalnog direktora za pravne i opšte poslove EPS - Elektrodistribucija Kosova i Metohije.

Radio kao advokat od 1993. do izbora za sudiju Ustavnog suda 2010. godine. Oženjen i živi u Beogradu.

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srbije izabran je u julu 2010. godine. U Ustavnom sudu je bio član Odbora za upravno pravo u mandatu od tri godine, kao i član Odbora za građansko pravo u mandatu od tri godine. Pored toga bio je član Komisije za organizaciona i finansijska pitanja.

Učesnik je, sa referatima, na evropskim konferencijama ustavnih sudova na Jalti 2013, Jerevanu 2014. i 2017. i u Bakuu 2018. godine, kao i na regionalnim konferencijama u Podgorici 2015. i 2016. godine. Po pozivu je stalni učesnik Međunarodnog kongresa za međunarodno krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Lomonosov od 2012. godine, sa obavezujućim referatima, kao i učesnik na Plenarnim zasedanjima tog kongresa. Učesnik je konferencije za međunarodno pravo Uralskog državnog univerziteta u Jekaterinburgu u februaru 2019. godine.

Član je Upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo Srbije, na čijim skupovima učestvuje sa referatima. Takođe, učesnik je Kopaoničke škole prirodnog prava, sa referatima. Autor je više radova iz oblasti međunarodnog javnog, međunarodnog i ustavnog prava.

Govori, čita i piše francuski i ruski jezik, služi se engleskim i nemačkim jezikom. 

Sudijska dužnost mu je prestala 27. jula 2019. godine istekom vremena na koje je imenovan.


• Na vrh stranice