PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Katarina Manojlović-Andrić
Sudija Katarina Manojlović-Andrić

Rođena je 1956. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine, kada se zaposlila u sudu. Pravosudni ispit položila je 1983. godine. Na sudijsku funkciju prvi put je birana 1986. godine. Bila je sudija u Petom opštinskom sudu u Beogradu, Okružnom sudu u Beogradu, Vrhovnom sudu Srbije i Sudu Srbije i Crne Gore. Kao sudija radila je na rešavanju predmeta iz građanske, upravne i ustavne materije.

Do sada je radila kao predavač iz upravnog prava.

Objavila je više stručnih radova iz oblasti građanskog, upravnog i izbornog prava.

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srbije imenovana je u decembru 2007. godine.

Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine. 


• Na vrh stranice