PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Predrag Ćetković
Sudija Predrag Ćetković

Rođen je 1962. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1986. godine sa prosečnom ocenom studiranja 9,12, a pravosudni ispit sa odlikom položio 1988. godine. Iste godine je biran za sudiju Opštinskog suda u Novom Sadu, gde je sudio u sporovima iz građanske materije, a od 1998. godine je vršio dužnost  istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu. Od oktobra 2004. godine radio je u Društvu za osiguranje i reosiguranje „DDOR  Novi Sad“ na mestu pomoćnika generalnog direktora za pravne poslove. Govori engleski jezik. Živi u Novom Sadu.

Na predlog predsednika Republike za sudiju Ustavnog suda izabran je od strane Narodne skupštine 24. novembra 2007. godine.

Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine.  


• Na vrh stranice