PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Prof. dr Dragan M. Stojanović
Sudija dr Dragan M. Stojanović

Rođen je 1954. godine u Nišu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1976. godine, a na ovom Fakultetu radi od 1977. godine. Magistarsku tezu "Ustavnosudska zaštita samoupravnih prava" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 1983, a doktorsku disertaciju "Osnovna prava čoveka u ustavima evropskih država i Ustavu SFRJ" na istom Fakultetu 1988. godine.

U zvanje docenta na predmetu Ustavno pravo izabran je 1989, a u zvanje redovnog profesora 1999. godine. Pored nastave na predmetu Ustavno pravo angažovan je za izvođenje nastave na predmetu Ljudska prava. Šef je katedre javnopravnih predmeta na Pravnom fakultetu u Nišu. Autor je nekoliko monografija i udžbenika iz oblasti ustavnog prava, kao i velikog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti uporednog ustavnog prava, ljudskih prava, parlamentarnog prava, izbornog sistema, lokalne samouprave i ustavnog sudstva.

Za sudiju Ustavnog suda imenovan je u decembru 2007. godine.

Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine.  • Na vrh stranice