PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Milan Stanić
Sudija Milan Stanić

Rođen 1955. godine u Osijeku. U Beogradu završio osnovnu školu, gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu 1979. godine. Zaposlio se 1980. godine u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Pravosudni ispit položio 1982. godine. Na sudijsku funkciju prvi put biran 1985. godine. Bio je sudija u Petom opštinskom sudu u Beogradu, advokat i sudija u Apelacionom sudu u Beogradu. Kao sudija radio na rešavanju predmeta iz krivične i građanske materije. U toku advokatske karijere, bavio se krivičnom i građanskom materijom i u svojstvu branioca, odnosno punomoćnika, učestvovao u krivičnim postupcima pred redovnim i vojnim sudovima, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava i Međunarodnim sudom za ratne zločine, učinjene na prostorima bivše Jugoslavije.

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srbije imenovan u aprilu 2010. godine.

Sudijska dužnost mu je prestala 29. aprila 2019. godine istekom vremena na koje je imenovan.


• Na vrh stranice