PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Bratislav Đokić
Sudija Bratislav Đokić

Rođen 1960. godine u Prizrenu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kruševcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1986. godine. Pravosudni ispit je položio 1990. godine, uz posebnu pohvalu ispitne komisije.

Nakon diplomiranja radio je kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Kruševcu. Od 1991. do 2002. godine obavljao je advokatsku delatnost.

Za potpredsednika Skupštine opštine Kruševac izabran 2000. godine. Od 2003. do 2009. godine bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu za državnu u pravu i lokalnu samoupravu gde je radio na najsloženijim normativno-pravnim poslovima. Bio je rukovodilac ili član radnih grupa za izradu zakona iz oblasti lokalne samouprave, teritorijalne organizacije, izbora, radnih odnosa, upravnog spora i upravnog postupka. Kao predstavnik Republike Srbije, bio je član Nadzornog komiteta za lokalnu i regionalnu vlast pri Savetu Evrope. U svojstvu eksperta za oblast lokalne samouprave učestvovao je u radu Komiteta eksperata za pravni okvir i institucionalnu strukturu na lokalnom i regionalnom nivou pri Savetu Evrope.

Za sudiju Upravnog suda izabran je u decembru 2009.godine. Radi usavršavanja u oblasti humanitarnog prava, ustavnog uređenja, lokalne samouprave i državne uprave boravio u više evropskih zemalja (Holandija, Češka, Španija, Nemačka, Austrija, Francuska, Švajcarska, Portugalija) i u SAD. Učestvovao je sa izlaganjima i bio predavač na stručnim skupovima i seminarima iz oblasti državne uprave, lokalne samouprave i izbornog prava. Koautor je knjige „Komentar Zakona o lokalnoj samoupravi“.

Trenutno je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Za sudiju Ustavnog suda Srbije imenovan je u aprilu 2010. godine.

Sudijska dužnost mu je prestala 29. aprila 2019. godine istekom vremena na koje je imenovan.• Na vrh stranice