PRETRAGA SAJTA: RSS

Novembar 2012


Predsednik Ustavnog suda Ukrajine Anatolij Golovin i članovi delegacije tog Suda zamenik predsednika Sergej Vinokurov, sudija Oleg Sergejčuk i šef kabineta predsednika Marina Arševska boravili su od 1. do 4. novembra 2012. godine u poseti Ustavnom sudu Srbije.

Ukrajina

Predsednik Ustavnog suda Srbije dr Dragiša Slijepčević i predsednik Ustavnog suda Ukrajine Anatolij Golovin potpisali su na sastanku održanom 2. novembra 2012. godine u našem Sudu Memorandum o saradnji između Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Ukrajine, prepoznajući važnost bilateralne saradnje za dalji nastavak „sveobuhvatnih i uzajamno korisnih odnosa“ između dvaju ustavnih sudova. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i ambasador Ukrajine u Srbiji   NJ.E. Viktor Nedopas.

Memorandumom je predviđeno je podsticanje daljeg razvoja i jačanja odnosa dveju država na bazi poštovanja načela državnog suvereniteta i vladavine prava, kao i odgovornosti ustavnih sudova u oblasti zaštite vrednosti utvrđenih ustavom, a naročito ljudskih i građanskih prava i sloboda. Potpisnici Memoranduma su se saglasili da će održavati češće bilateralne sastanke, naizmenično u Ukrajini i Srbiji, radi razgovora o stručnim pitanjima od zajedničkog interesa, kao i da će razmenjivati svoje odluke, stavove, naučna i stručna istraživanja, u cilju uspostavljanja stalne uzajamne razmene iskustava.

Ukrajina 2

Na sastanaku koji je usledio nakon potpisivanja Memoranduma, predsednici i sudije dvaju sudova razgovarali su o brojnim stručnim pitanjima od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na nezavisnost ustavnih sudova. Na kraju razgovora zaključeno je da će razmenjena iskustva i mišljenja značajno doprineti unapređenju buduće saradnje ustavnih sudova Srbije i Ukrajine.

Poseta Ustavnog suda Ukrajine 

***

Zamenica predsednika Ustavnog suda prof. dr Marija Draškić učestvovala je na regionalnom sastanku sudija Jugoistočne Evrope koji je od 5. do 9. novembra 2012. godine održan u Strazburu i Briselu. Učesnici sastanka su bili sudije ustavnih i vrhovnih sudova iz Rumunije, Moldavije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a tokom boravka u Strazburu i Briselu, između ostalog, sastali su se sa predstavnicima Saveta Evrope, Venecijanske komisije Saveta Evrope, Evropskog parlamenta. Organizator sastanka bila  je fondacija Konrad Adenauer.  

***

Predsednik Ustavnog suda dr Dragiša Slijepčević i zamenica predsednika prof. dr Marija Draškić prisustvovali su skupu „Četvrti dan njemačkog prava u Bosni i Hercegovini“, koji je održan 30. novembra 2012. u Sarajevu. Organizatori skupa bili su su Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Njemačko-bosanskohercegovačko udruženje pravnika.  

***

Sudije Ustavnog suda prof. dr Goran Ilić i mr Milan Marković i rukovodilac Službe predsednika Vesna Dabić učestvovali su na 13. tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji predsednika najviših sudova sveta koja je održana od 5. do 11. decembra 2012. godine u Nju Delhiju i Laknau u Indiji. 

Sudije Ustavnog suda izložiće referat „Doprinos Ustavnog suda Srbije vladavini prava“. 

Na konferenciji su učestvali predstavnici najviših sudova iz više od 60 zemalja, a organizator je City Montessori School iz Laknau.

 


• Na vrh stranice