PRETRAGA SAJTA: RSS

Septembar 2012


Zamenica predsednika Suda prof. dr Marija Draškić i savetnica Suda za poslove međunarodne saradnje Ljubica Pavlović učestvovale su na sastanku Kruga predsednika Konferencije evropskih ustavnih sudova (u daljem tekstu: Konferencija), koji je održan u Beču 10. septembra 2012. godine, a kojim je predsedavao predsednik US Austrije prof. Gerhart Holcinger. 

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka Kruga predsednika, na dnevnom redu sastanka bila pitanja u vezi sa pripremom XVI Kongresa (datum, mesto održavanja, dodatni jezici konferencije, izbor teme, izrada upitnika za izradu nacionalnih izveštaja, način podnošenja nacionalnih izveštaja, imanovanje generalnog izvestioca, pozivanje posmatrača i gostiju Kongresa, učešće Venecijanske komisije), finansijska pitanja i pitanje aplikacije tzv. US Kosova za pridruženo članstvo u Konferenciji.

Najvažnije odluke donete na sastanku Kruga predsednika bile su: XVI Kongres biće održan u Beču, od 12. do 14. maja 2014. u Palati Hofburg;  uz zvanične jezike konferencije (engleski, francuski, ruski i nemački) moguće je usvajanje i dodatnih jezika, o trošku ustavnih sudova koji to budu zahtevali; tema Kongresa biće „Saradnja ustavnih sudova Evrope – sadašnja situacija i perspektive“, čiji je elaborat pripremio sudija US Austrije Kristof Grabenvarter; usvojen je izveštaj o troškovima Kruga predsednika 2012; usvojen je budžet Kruga predsednika u iznosu 28.863,05 evra (troškovi simultanog i pisanog prevođenja, korespodnecije, tehničke opreme, štampanja, transporta i drugi organizacioni troškovi) i utvrđen je pojedinačan doprinos svakog ustavnog suda po učesniku; na Kongresu 2014. može učestvovati najviše pet učesnika iz svakog ustavnog suda; Krug predsednika ispitaće aplikaciju tzv. US Kosova na narednom sastanku Kruga predsednika, pre početka Kongresa 2014; Krug predsednika ispitaće zahtev tzv. US Kosova da bude priznat kao gost na Kongresu Konferencije evropskih ustavnih sudova pre početka Kongresa 2014. Usvojen je i predlog da US Gruzije bude domaćin XVII Kongresa Konferencije, 2017. godine.

Beč 1

Nakon održanog sastanka, predsednik Austrije Hajnc Fišer priredio je prijem za učesnike Kruga predsednika u Palati Hofburg, a austrijski federalni kancelar Verner Fajman svečanu večeru.

Beč

***

Predsednik Ustavnog suda dr Dragiša Slijepčević, članovi delegacije Suda sudije Bratislav Đokić i prof. dr Dragan Stojanović i sekretar delegacije rukovodilac Službe predsednika Vesna Dabić boravili su u uzvratnoj poseti Ustavnom sudu Bugarske od 29. septembra do 3. oktobra 2012. godine, na poziv predsednika tog suda Evgenija Petrova Tančeva.

Tema ovog bilateralnog susreta bile su nadležnosti i ovlašćenja ustavnih sudova Srbije i Bugarske.

Predsednik i delegacija Ustavnog suda Republike Bugarske posetila je naš Suda u maju 2012.


• Na vrh stranice