PRETRAGA SAJTA: RSS

Ustavni sud doneo odluku o zabrani rada Udruženja građana ''Otačastveni pokret Obraz''


utorak, 12. jun 2012

Ustavni sud je na današnjoj Sednici o većanju i glasanju, u predmetu VIIU-249/2009, doneo odluku o zabrani rada Udruženja građana ''Otačastveni pokret Obraz'', zbog delovanja usmerenog na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Sud je naložio brisanje navedenog udruženja iz Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, danom dostavljanja ove odluke Agenciji.

Sud je, između ostalog, povodom izjave predstavnika Udruženja da članovi Udruženja imaju legitimno pravo da izraze svoje neslaganje, odnosno protest zbog održavanja određenih javnih skupova na kojima se iznose stavovi koji su suprotni stavovima za koje se oni zalažu u okviru Ustavom zajemčenog prava na okupljanje i slobode mišljenja i izražavanja, konstatovao da se u konkretnim događajima članovi Udruženja ne mogu pozivati na povredu ovih prava, jer su oni ti koji su zloupotrebili navedene slobode kako bi drugim licima, odnosno grupama te iste slobode uskratili.

Sud je takođe konstatovao da postoji veza između radnji članova Udruženja i delovanja i ciljeva Udruženja, da su radnje članova zasnovane na organizovanoj volji članova i da je Udruženje ne samo tolerisalo, već i podržalo sve radnje svojih članova u događajima incidentnog karaktera u kojima je došlo do povrede Ustavom zajemčenih prava određenih društvenih grupa i u kojima je iskazan diskriminatorski odnos prema tim grupama zbog svojstva koje ih određuje.

Imajući u vidu ocenu programskih načela ovog Udruženja u kojima je izvršena konkretizacija ciljeva Udruženja i delovanja Udruženja, manifestovanog preko izjava lidera Udruženja i učešća članova Udruženja u određenim događajima, Sud je zaključio da iz akata i radnji Udruženja proističu stavovi kojima se suštinski vrši diskriminacija građana po ličnim svojstvima, koja se sprovodi govorom mržnje, uznemiravanjem i ponižavajućim postupanjem, a što je sve usmereno na kršenje Ustavom utvrđenih sloboda i prava građana, načela vladavine prava, načela građanske demokratije i pripadnosti evropskim principima i vrednostima, kao osnovnim načelima na kojima počiva ustavni poredak Republike Srbije.

Prilikom utvrđivanja neophodnosti izricanja mere zabrane rada Udruženja građana ''Otačastveni pokret Obraz'', koja predstavlja svojevrsno ograničenje ljudskih prava u demokratskom društvu, Ustavni sud je imao u vidu utvrđivanje postojanja nužne društvene potrebe za datom ograničavajućom merom i proveru da li je ova mera srazmerna legitimnim ciljevima koji se žele postići. Postojanje nužne društvene potrebe za ograničenjem slobode udruživanja u konkretnom slučaju ogleda se u tome što se Udruženje svojim proklamovanim načelima, delovanjem i podržavanjem nasilja zalaže za model društva koje je zasnovano na diskriminaciji odgovarajućih etničkih, verskih, seksualnih i drugih grupa, upotrebom govora mržnje, uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja i što se saglašava sa nasiljem kao sredstvom za postizanje ciljeva.

Osim toga, Ustavni sud je donoseći odluku o zabrani rada Udruženja građana ''Otačastveni pokret Obraz'', imao u vidu i to da je Republika Srbija relativno nedavno prošla kroz veoma težak istorijski period opterećen ratovima podstaknutim nacionalnom i verskom suprotstavljenošću naroda u regionu i da je demokratsko pluralističko društvo koje se izgrađuje još uvek opterećeno brojnim predrasudama koje imaju svoje duboke korene u istoriji naroda na prostorima Balkana, od posebnog je značaja zaštititi najvažnije društvene vrednosti svim sredstvima i blagovremeno sprečiti sve one pojave koje mogu, naročito stvaranjem okruženja nesigurnosti i straha za pripadnike čitavih društvenih grupa, poništiti napore kojima se iskazuje demokratska tradicija srpskog naroda. Ustavni sud je imao u vidu da su nadležni organi u Republici Srbiji - Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležna javna tužilaštva i sudovi već preduzeli niz mera i aktivnosti zbog nedozvoljenog ponašanja pripadnika ovog udruženja. Te mere i radnje ogledale su se u većem broju podnetih prekršajnih i krivičnih prijava, od kojih su neke procesuirane i rezultirale krivičnim i prekršajnim presudama, ali i pored preduzetih mera i aktivnosti nadležnih državnih organa Udruženje nastavlja sa preduzimanjem aktivnosti koje su usmerene na kršenje osnovnih ljudskih sloboda i prava i izazivanje nacionalne i verske mržnje, a samim tim suprotne Ustavu i zakonima ove države. Navedeno ukazuje na činjenicu, da iako su nadležni organi preduzeli određene mere, a da te mere, prema oceni Ustavnog suda, nisu bile dovoljne za zaštitu legitimnog cilja, tj. upravo zato što nadležni organi svojim merama nisu uspeli da suzbiju delovanje Udruženja, koje je usmereno na kršenje zajemčenih ljudskih prava, postoji nužnost i neophodnost da Sud, posežući za svojom nadležnošću, izrekne meru, koja je najrigoroznija u domenu ograničenja slobode udruživanja.

Ustavni sud smatra da su, na osnovu dokaza koji su predočeni u ovom slučaju, ispunjeni svi kriterijumi za zabranu rada Udruženja i da mera zabrane rada Udruženja predstavlja srazmeran odgovor društva radi ostvarivanja legitimnog cilja - zaštite osnovnih sloboda i prava građana usled zloupotrebe prava na udruživanje. Sud takođe ukazuje da predlog Republičkog javnog tužilaštva za zabranu rada Udruženja građana ''Otačastveni pokret Obraz'', sadrži zahtev da se navedeno udruženje zabrani i po osnovu nasilnog rušenja ustavnog poretka i izazivanja rasne mržnje. Međutim, Ustavni sud, nakon sprovedenog postupka, nije našao da ima osnova za zabranu rada Udruženja po ovim osnovima, pa u tom delu predlog Republičkog javnog tužilaštva nije prihvaćen.


• Na vrh stranice