ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Усвојена уставна жалба Удружења „Парада поноса Београд“


четвртак, 25. април 2013

 Уставни суд је у предмету Уж-5284/2011, између осталог, усвојио уставну жалбу Удружења „Парада поноса Београд“ и утврдио да је подносиоцу решењем надлежног органа о забрани одржавања јавног скупа и јавног скупа у покрету „Парада поноса Београд 2011“ повређено право на судску заштиту из члана 22. став 1. Устава, право на правно средство из члана 36. став 2. Устава и слобода окупљања из члана 54. Устава (одлуку у интегралном облику можете погледати овде).

Донета одлука заснива се на истоветним битним разлозима због којих је Уставни суд утврдио повреде ових права, односно слободе и у предмету Уж-1918/2009, у којем је одлуку донео 22. децембра 2011. године, поводом неодржавања истоврсног скупа 2009. године, као и у одлуци Уж-4078/2010 од 29. фебруара 2012. године.

Како из разлога изнетих у наведеним одлукама произлази да узрок утврђених повреда права представља системски проблем неусклађености важећег Закона о окупљању грађана са одредбама Устава од 2006. године, Уставни суд је на данашњој, 16. седници Суда, одлучио да, по сопственој иницијативи, покрене поступак оцене уставности Закона о окупљању грађана (“Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, „Службени лист СРЈ“, број 21/01 и „Службени гласник РС“, бр. 29/01 и 101/05).


• На врх странице