ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe II Великог већа, одржанe 14. септембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 14. септембар 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници II Великог већа одлучио о 24 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-11562/2017, Уж-274/2019, Уж-7740/2019, Уж-87/2020, Уж-399/2020, Уж-781/2020, Уж-2647/2020, Уж-8044/2020, Уж-12069/2020, Уж-44/2021, Уж-249/2021, Уж-1468/2021, Уж-2504/2021, Уж-8710/2021, Уж-14574/2021, Уж-17913/2021, Уж-3923/2022, Уж-5475/2022 и Уж-4271/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-10926/2019

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-3855/2020, Уж-8402/2021, Уж-17596/2021 и Уж-5627/2022

 


• На врх странице