ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe I Великог већа, одржанe 14. септембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 14. септембар 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници I Великог већа одлучио о 39 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-13750/2018, Уж-3779/2019, Уж-5479/2019, Уж-12613/2019, Уж-13624/2019, Уж-13836/2019, Уж-236/2020, Уж-728/2020, Уж-2373/2020, Уж-2737/2020, Уж-4792/2020, Уж-5477/2020, Уж-6577/2020, Уж-7097/2020, Уж-7777/2020, Уж-12225/2020, Уж-1429/2021, Уж-1759/2021, Уж-1822/2021, Уж-3250/2021, Уж-3252/2021, Уж-7399/2021, Уж-8480/2021, Уж-9531/2021, Уж-14451/2021, Уж-14602/2021, Уж-14750/2021, Уж-15381/2021, Уж-15851/2021, Уж-15994/2021, Уж-17099/2021, Уж-5493/2023 и Уж-5957/2023

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-12952/2019, Уж-4581/2020, Уж-7341/2020 и Уж-12311/2020

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-6924/2021 и Уж-10839/2021

 


• На врх странице