ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седнице Уставног суда, одржане 14. септембра 2023. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 14. септембар 2023

Уставни суд је на 9. седници одлучио о 2 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 17. став 3. и члана 18. став 2. у делу који гласи: „у периоду од 20 часова до 07 часова“, одредба члана 30. став 2. у делу који гласи: „Уколико постоји сагласност свих власника посебних делова стамбене зграде“ Одлуке о држању домаћих и егзотичних животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/21) нису у сагласности са законом. Суд је утврдио да одредба члана 41. став 1. у делу који гласи: „13.“ наведене Одлуке, а који се односи на број животиња чије је држање дозвољено у посебном делу зграде, није у сагласности с Уставом. Суд је одбио захтев за утврђивање неуставности одредбе члана 41. став 1. у делу који гласи: „14.“ наведене Одлуке. (предмет IУо-53/2021)

- утврдио да одредба члана 5. став 1. Правилника о условима и поступку доделе звања и права лица изабраног у звање професор емеритус, који је донео Сенат Универзитета у Крагујевцу 30. марта 2017. године, под бројем III-01-267/17, није у сагласности са законом. (предмет IУo-9/2023)


• На врх странице