ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe II Великог већа, одржанe 18. маја 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. мај 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници II Великог већа одлучио о 26 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1744/2019, Уж-3222/2019, Уж-6004/2019, Уж-6992/2019, Уж-12306/2019, Уж-13796/2019, Уж-13926/2019, Уж-2023/2020, Уж-4294/2020, Уж-4450/2020, Уж-6489/2020, Уж-7249/2020, Уж-8743/2020, Уж-8780/2020, Уж-8991/2020, Уж-9082/2020, Уж-11271/2020, Уж-782/2021, Уж-997/2021, Уж-4488/2021, Уж-5284/2021, Уж-10161/2021 и Уж-3669/2023

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-1470/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4645/2021 и Уж-5329/2021


• На врх странице