ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe I Великог већа, одржанe 18. маја 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. мај 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредбе члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21 - Одлука УС, 51/21 - Одлука УС, 53/21 - Одлука УС, 66/21 и 130/21), у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 13. ст. 4. и 5. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18). (предмет IУз-60/2021)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-10947/2018, Уж-1016/2019, Уж-4447/2019, Уж-4972/2019, Уж-6980/2019, Уж-9152/2019, Уж-11642/2019,  Уж-12607/2019, Уж-13896/2019, Уж-1462/2020, Уж-7201/2020, Уж-4314/2021, Уж-4894/2021, Уж-5274/2021 и Уж-10171/2021

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2335/2020 и Уж-12577/2020

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9186/2020, Уж-9035/2021 и Уж-14454/2021

 

 


• На врх странице