ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe II Великог већа, одржанe 15. јула 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 15. јул 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници II Великог већа одлучио о 24 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1911/2017, Уж-7107/2017, Уж-1559/2018, Уж-2854/2018, Уж-5337/2018, Уж-7065/2018, Уж-7100/2018, Уж-1478/2019, Уж-2975/2019, Уж-3639/2019, Уж-3640/2019, Уж-3767/2019, Уж-8939/2019, Уж-9692/2019, Уж-10543/2019, Уж-10587/2019, Уж-3403/2020, Уж-10981/2020, Уж-12688/2020, Уж-7124/2021, Уж-682/2019 и Уж-7126/2021

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6383/2015

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-3708/2020


• На врх странице