ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe I Великог већа, одржанe 15. јула 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 15. јул 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници I Великог већа одлучио о 27 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-92/2021, да је за одлучивање надлежан Прекршајни суд у Крушевцу

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4481/2016, Уж-3362/2018, Уж-4849/2018, Уж-5223/2018, Уж-5240/2018, Уж-7206/2018, Уж-9890/2018, Уж-11490/2018, Уж-1481/2019, Уж-4399/2019, Уж-6244/2019, Уж-6322/2019, Уж-6455/2019, Уж-9189/2019, Уж-9693/2019, Уж-12169/2019, Уж-12296/2019, Уж-12585/2019, Уж-13503/2019, Уж-9581/2020, Уж-12294/2020, Уж-7559/2021 и Уж-3862/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6680/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2250/2020 и Уж-4896/2020


• На врх странице