ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 19. седницe I Великог већа, одржанe 18. октобра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. октобар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 19. седници I Великог већа одлучио о 51 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-146/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимировцима

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4433/2015, Уж-5839/2015, Уж-8068/2015, Уж-1005/2016, Уж-1217/2016, Уж-4884/2016, Уж-7665/2016, Уж-7739/2016, Уж-8171/2016, Уж-8801/2016, Уж-9356/2016, Уж-9760/2016, Уж-9957/2016, Уж-10083/2016, Уж-4628/2017 и Уж-6488/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6799/2016, Уж-9116/2016 и Уж-1371/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9750/2016, Уж-3271/2017, Уж-9498/2017, Уж-9499/2017, Уж-9503/2017, Уж-9506/2017, Уж-9508/2017, Уж-9512/2017, Уж-9513/2017, Уж-9519/2017, Уж-9524/2017, Уж-9529/2017, Уж-9781/2017, Уж-9788/2017, Уж-9790/2017, Уж-9794/2017, Уж-9795/2017, Уж-9797/2017, Уж-11104/2017, Уж-47/2018, Уж-663/2018, Уж-680/2018, Уж-681/2018, Уж-683/2018, Уж-689/2018, Уж-3268/2018, Уж-3269/2018, Уж-3416/2018, Уж-3649/2018, Уж-3651/2018 и Уж-3687/2018


• На врх странице