ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 25. седницe II Великог већа, одржанe 7. децембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. децембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 25. седници II Великог већа одлучио о 26 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУо-237/2015

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3232/2015, Уж-5135/2015, Уж-6275/2015, Уж-8654/2015, Уж-1403/2016, Уж-1438/2016, Уж-2046/2016, Уж-2047/2016, Уж-2049/2016, Уж-2286/2016, Уж-4440/2016, Уж-5858/2016, Уж-3770/2017, Уж-7633/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-1313/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2823/2015, Уж-7659/2015, Уж-3658/2016, Уж-7763/2016, Уж-7769/2016, Уж-7771/2016, Уж-7773/2016, Уж-7909/2016 и Уж-9110/2016

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-3953/2015 од 13. јула 2017. године


• На врх странице