ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 24. седницe I Великог већа, одржанe 7. децембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. децембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 24. седници I Великог већа одлучио о 28 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-180/2017, да је за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Крагујевцу

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-974/2012, Уж-433/2014, Уж-3543/2015, Уж-5011/2015, Уж-5049/2015, Уж-5139/2015, Уж-7079/2015, Уж-8641/2015, Уж-262/2016, Уж-1417/2016, Уж-1764/2016, Уж-2045/2016, Уж-2063/2016, Уж-6045/2016 и Уж-6167/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-820/2016 и Уж-2560/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2742/2015, Уж-7764/2016, Уж-7765/2016, Уж-7766/2016, Уж-7774/2016, Уж-9109/2016, Уж-9111/2016 и Уж-9112/2016, Уж-9114/2016 и Уж-1219/2017

 

 

 


• На врх странице