ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 24. седнице Уставног суда, одржане 7. децембра 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 07. децембар 2017

Уставни суд је на 24. седници одлучио о 7 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-1231/2010

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-80/2015

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7702/2013, Уж-4159/2015, Уж-5541/2015, Уж-733/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6508/2017


• На врх странице