ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седницe II Великог већа, одржанe 18. јула 2012. године, којoм је председаваo др Драгиша Слијепчевић, председник Уставног суда и председник Већа


среда, 18. јул 2012

Уставни суд, Велико веће, је на 20. седници II Великог већа одлучио о 91 предмету, а у предметима VIIIУ-421/2011 и VIIIУ-727/2011 није донео одлуку.

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је: 

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-22/2010, Уж-29/2010, Уж-1284/2010, Уж-670/2011, Уж-1690/2011, Уж-3677/2011, Уж-4028/2011, Уж-4231/2011, Уж-4271/2011, Уж-4291/2011, Уж-4292/2011, Уж-4295/2011, Уж-4296/2011, Уж-4298/2011, Уж-4360/2011, Уж-4480/2011, Уж-4488/2011, Уж-4527/2011, Уж-4799/2011, Уж-5008/2011, Уж-5586/2011, Уж-5637/2011, Уж-6049/2011, Уж-6683/2011, Уж-6849/2011,  Уж-100/2012, Уж-103/2012, Уж-118/2012, Уж-124/2012, Уж-136/2012,  Уж-192/2012, Уж-220/2012, Уж-268/2012, Уж-324/2012, Уж-325/2012, Уж-331/2012, Уж-333/2012, Уж-339/2012, Уж-353/2012, Уж-388/2012, Уж-496/2012, Уж-540/2012, Уж-567/2012, Уж-572/2012, Уж-575/2012, Уж-646/2012, Уж-693/2012, Уж-713/2012, Уж-777/2012, Уж-797/2012, Уж-998/2012, Уж-1660/2012, Уж-1726/2012, Уж-2131/2012, Уж-2314/2012, Уж-2352/2012, Уж-2613/2012, Уж-2839/2012, Уж-3050/2012, Уж-3094/2012, Уж-3101/2012, Уж-3148/2012, Уж-3183/2012, Уж-3273/2012, Уж-3327/2012, Уж-3487/2012, Уж-3553/2012, Уж-3794/2012,  Уж-3977/2012, Уж-4236/2012, Уж-4284/2012, Уж-4289/2012, Уж-4347/2012, Уж-4409/2012, Уж-4839/2012,  Уж-4851/2012, Уж-4852/2012,  Уж-4865/2012, Уж-4866/2012, Уж-4877/2012, Уж-4920/2012, Уж-4998/2012 и Уж-5006/2012. 

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1554/2009, Уж-312/2010, Уж-1721/2010, Уж-2891/2010, Уж-4181/2010, Уж-1745/2011 и Уж-1218/2012.

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-3636/2011.

 


• На врх странице