ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 22. седницe II Великог већа, одржанe 6. децембрa 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 06. децембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 22. седници II Великог већа одлучио о 36 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-116/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-248/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-249/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-250/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3468/2014, Уж-287/2016, Уж-407/2016, Уж-501/2016, Уж-3362/2016, Уж-4681/2016, Уж-5558/2016, Уж-6544/2016, Уж-8006/2016, Уж-9263/2016, Уж-9460/2016, Уж-9465/2016, Уж-9573/2016, Уж-9579/2016, Уж-9804/2016, Уж-9808/2016, Уж-10116/2016, Уж-5645/2017, Уж-6639/2017, Уж-9650/2017 и Уж-11033/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-5999/2014, Уж-5384/2016 и Уж-5699/2016

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-6006/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5524/2017, Уж-5525/2017, Уж-8457/2017, Уж-10476/2017, Уж-12030/2017, Уж-12032/2017 и Уж-3418/2018

 


• На врх странице