ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 22. седницe I Великог већа, одржанe 6. децембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 06. децембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 22. седници I Великог већа одлучио о 17 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-105/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-172/2018, да је за поступање по захтеву за спровођење истраге надлежан Основни суд у Панчеву

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7784/2014, Уж-785/2015, Уж-9119/2016, Уж-9462/2016, Уж-9588/2016, Уж-9590/2016,  Уж-9753/2016, Уж-9803/2016 и Уж-9903/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-12065/2017, Уж-5877/2017, Уж-9323/2017, Уж-12029/2017, Уж-12031/2017 и Уж-12035/2017

 


• На врх странице