ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 21. седнице Уставног суда, одржане 6. децембра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 06. децембар 2018

Уставни суд је на 21. седници одлучио о 6 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-503/2016 и Уж-1890/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7932/2014, Уж-6666/2016 и Уж-1438/2018

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-6241/2018


• На врх странице