ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 21. седницe II Великог већа, одржанe 22. новембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 22. новембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 21. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-126/2018, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Трстенику

- у предмету IIIУ-169/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Београд

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1504/2016, Уж-4696/2016, Уж-7203/2016, Уж-9487/2016, Уж-9581/2016, Уж-9584/2016, Уж-9585/2016, Уж-9928/2016, Уж-2541/2017 и Уж-93/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-5266/2016 и Уж-578/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4251/2017, Уж-682/2018, Уж-2887/2018, Уж-2892/2018, Уж-3648/2018, Уж-3689/2018 и Уж-8742/2018


• На врх странице