ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 21. седницe I Великог већа, одржанe 22. новембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 22. новембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 21. седници I Великог већа одлучио о 9 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7487/2016, Уж-9576/2016, Уж-9578/2016, Уж-9583/2016, Уж-9586/2016 и Уж-7198/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-11601/2017, Уж-9531/2017 и Уж-6706/2018  

 


• На врх странице